Registratie software laten maken

itxplain ontwikkelt registratie software, zowel nieuwbouw, als ook herbouw van verouderde software en doorontwikkeling van bestaande software. Hierbij kunt u denken aan het automatiseren van bestaande processen die nu worden uitgevoerd in Excel of professionaliseren van software gemaakt in Access. De focus is altijd het vereenvoudigen van werkzaamheden in uw organisatie.

Uitgevoerde projecten variëren van eenvoudige administratiesystemen tot uitgebreide CRM- en ERP-systemen. Ook is het mogelijk een specifiek onderdeel te ontwikkelen voor een bestaande applicatie, zoals zoekoplossingen of API-koppelingen.

Uniek is de aanpak en uitvoer van projecten. Door het gebruik van code-generatoren en bestaande modules kan er in korte tijd een uitgebreid systeem worden neergezet. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het open source systeem toolbox dat reeds bij diverse projecten is ingezet.

De doorlooptijd van start tot ingebruikname is meestal 1 tot 3 maanden.

Meer informatie of een demonstratie van toolbox? Neem contact op!


Wat is itxplain

     

 

Werkwijze

Vooraf wordt afgesproken wat de wensen zijn en wat er geregistreerd moet worden. Er wordt vervolgens geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor het gewenste budget. Vervolgens wordt een roadmap gemaakt en start de ontwikkeling. De bouw wordt zoveel mogelijk opgedeeld in fases. Op het moment dat het product rijp genoeg is kan deze in productie worden genomen.

Voor de ontwikkeling van registratiesoftware wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van open source systemen. Omdat de meeste systemen dezelfde basisfunctionaliteit nodig heeft is toolbox gemaakt. Dit systeem bevat reeds vele modules en is in gebruik bij verschillende organisaties. Ook wordt er continu gekeken hoe projecten beter kunnen worden uitgevoerd, dit gebeurt door op vaste momenten het project te evalueren en programmeerwerkzaamheden waar mogelijk te automatiseren middels code-generatoren en meer.

In het verleden zijn projecten gebouwd in Excel en Access herbouwd naar een professionele omgeving in enkele weken!

Er kan op locatie worden gewerkt, mocht dit handig zijn voor afstemming en kennisoverdracht.Methodiek van werken

 


Oplevering

Projecten kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd,

Fixed price, ontwikkelt voor een vooraf afgesproken bedrag
Uurbasis, op basis van nacalculatie
Abonnementsbasis, de software wordt door ons ontwikkelt en na voltooiing aangeboden als dienst voor een abonnementsprijs


De gemaakte software kan cloud-based opgeleverd worden of geïnstalleerd worden op een van uw servers.

 

Contact

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op of bel 085 002 0095
Administratiesoftware, registratie software, bedrijfssoftware, maatwerksoftware, ERP-systemen, CRM-systemen, ERP-software, CRM-software, registratiesoftware en bedrijfssoftware voor midden- en kleinbedrijf, zorg, onderwijs en meer!Sitemap | Op alle producten & diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing